Elk jaar vinden de PA-Beker wedstrijden plaats in het tweede volle weekend van november.

De data voor de komende jaren zijn dus:
11 en 12 november 2017
10 en 11 november 2018
9 en 10 november 2019
14 en 15 november 2020

Vanwege contesten in landen om ons heen vindt de CW-wedstrijd op zaterdag plaats en de SSB-wedstrijd op zondag. Hierdoor wordt interferentie met andere contesten die ook in dit weekend plaatsvinden zoveel mogelijk voorkomen.
De duur van de PA-Beker wedstrijden is voor elke mode tweeënhalf uur. U bent dus niet het hele weekend kwijt om aan deze wedstrijden deel te nemen.
De PA-Beker wedstrijden zijn uitermate geschikt voor beginnende deelnemers. Veel ervaren contesters hebben hun eerste ervaringen opgedaan tijdens de PA-Beker wedstrijden.
Tijdens deze wedstrijd is het de bedoeling om zoveel mogelijk Nederlandse stations te werken.
Deelname kan alleen vanuit een locatie die in Nederland is gelegen. Volgens het reglement is de locatie vanwaar u uitzendt de locatie waar de zendantenne zich bevindt. Voor meer informatie over QSL regio’s kunt u kijken op de website www.dutchqslbureau.nl

 

PA-Beker reglement 2017.

Deelname aan de PA-Bekerwedstrijden kan alleen vanuit een locatie gelegen in Nederland. De locatie waar de zendantenne zich bevindt is bepalend voor het uit te wisselen QSL-regionummer. Dus als u via een remote verbinding vanuit Vaals een zender bedient waarvan de zendantenne zich in Hilversum bevindt, dan wisselt u in het rapport als regio nr 15 uit.

Datum en tijd.

CW:                 Zaterdag 11 november 09:00 tot 11:30 UTC
SSB:                Zondag 12 november 09:00 tot 11:30 UTC.

Frequenties.

De wedstrijden spelen zich uitsluitend af binnen de aanbevolen contestsegmenten van de 80 en 40 meterband. Maak dus geen verbindingen buiten die gebieden. Roep ook geen stations aan die (wellicht per abuis) toch CQ roepen buiten de aanbevolen contest-segmenten. En natuurlijk toont u de juiste hamspirit door achteraf geen wijzigingen aan te brengen in uw log als u, in alle drukte, toch een keer buiten de aanbevolen segmenten hebt gewerkt.
Verwijder svp ook geen dubbele verbindingen uit het log. Dit wordt automatisch herkend door de contest-robot.
De segementen zijn:

CW:     3510 – 3560 en 7000 – 7060 kHz
SSB:    3600 – 3650, 3700 – 3775, 7060 – 7100 en 7130 – 7200 kHz

Novice stations kunnen het segment 7050 – 7060 kHz ook gebruiken voor CW. Geef hen daarvoor svp de ruimte.

Uitwisselen: RS(T) + QSL regio (zoals hierboven omschreven)

Secties:

A: CW QRO
B: CW QRP    (maximaal 5 Watt output)
C: SSB QRO
D: SSB QRP   (maximaal 5 Watt output)
E: SSB Novice
F: CW Novice

Onder QRO verstaan we het maximale zendvermogen zoals in uw vergunning is toegestaan.
Voor de Novice stations is dat dus 25 Watt.
Onder QRP verstaan we een maximaal uitgangsvermogen van 5 Watt.
Indien u wenst deel te nemen in de QRP sectie, dan dient u dit duidelijk aan te geven in het log.

Het station, hulpmiddelen en antennes.

Aan de PA-bekerwedstrijden kan alleen worden deelgenomen als eenmansstation. Dit betekent dat al het werk tijdens de wedstrijd door uzelf wordt gedaan. Wel mag u gebruik maken van externe hulpmiddelen als DX-cluster, reverse beacon programma’s, meerdere ontvangers of een remote station/antenne. Zoals hierboven al beschreven dient die antenne op Nederlands grondgebied te staan. U mag met slechts één signaal tegelijk uitzenden. U neemt deel met uw eigen roepnaam, ook wanneer u het station van een andere amateur bedient.
Uitzondering op deze regel vormt het gebruik van een afdelings- of clubstation. Ook dan geldt dat alles door één operator wordt gedaan.
Bij het inzenden van een log voor een club- of afdelingsstation dient de roepnaam van de operator te worden vermeld op het log.
Selfspotting op een DX-cluster is niet toegestaan.
De vergunningsvoorwaarden voor een PI5 of PI9 station staan niet toe dat er aan een wedstrijd wordt deelgenomen.

Multiplier

Het aantal verschillende gewerkte en bevestigde QSL regio’s per band bepaalt de multiplier.

Punten en telling

Elke verbinding waarvan het rapport door het tegenstation bevestigd is geldt zowel op 80 als op 40 meter voor een punt. Uiteraard geldt dit éénmaal per station per band.
Onjuist genoteerde calls en/of rapporten worden automatisch door de robot afgekeurd en leveren dus geen punten en multipliers op.
De totale score is de som van het puntentotaal maal de multiplier. De robot berekent de score voor u. Indien een roepnaam in minder dan 10 logs voorkomt dan telt de verbinding niet mee. Dit alles wordt door de robot berekend.

Log programma

Voor de PA-Beker contest wordt het programma van PA3AYQ aanbevolen. Dit programma is geheel aangepast aan deze contest en kan worden gedownload van de site https://www.veron.nl/activiteiten/contesten/veron-contest-log-programma/.

Gebruikt u een ander programma, zorg dan dat het log het juiste Cabrillo format genereert. Let op dat bij oudere versies van N1MM er problemen ontstaan als u bij de multiplier een R voor de gewerkte regio zet.

Inzenden Log

Voor het inzenden van de logs heeft u iets minder tijd dan in het verleden. Vanaf dit jaar is de sluitingsdatum voor het inzenden de eerste zondag na het contestweekend en om 23.59.
Dat is in 2017 zondag 19 november om 23.59

U hoeft niet in te loggen in het programma, al denken sommige deelnemers dat dat wel moet.
Logs kunnen nog uitsluitend ingezonden worden in het Cabrillo formaat. Dat betekent ook dat de extentie van het bestand .cbr moet zijn en minimaal uw call moet bevatten..

Dus pe1okp.cbr of pe1okpcw.cbr o.i.d. Let op dat dit goed gaat als u het log in kladblok hebt bewerkt. Dan niet opslaan als .txt bestand, maar kies de optie opslaan als alle bestanden.

U dient het log te uploaden via de website U dient het log te uploaden via de website www.pabeker.nl.

Hierbij wordt door de robot direct een controle uitgevoerd.
Mocht dit niet lukken, gebruik dan de volgende e-mail adressen.
Geef daarbij dan wel aan wat het probleem is en waarom u het niet kon uploaden.

CW mode: pacwbeker(apenstaart)outlook.com
SSB mode : passbbeker(apenstaart)outlook.com
Algemene vragen : pc7t(apenstaart)veron.nl
Te laat ontvangen of logs die niet aan het contestreglement voldoen worden tot checklog verklaard en tellen niet mee in de einduitslag.

Verklaring

Door uw log in te zenden verklaart u zich te hebben gehouden aan de contestregels en vergunningsvoorwaarden. U verklaart tevens zich neer te leggen bij beslissingen van de contestmanager.

Uitslagen

Door de kortere inzendtermijn kan de uitslag nu een maand eerder worden gepubliceerd in Electron. Zonder tegenslagen zal de uitslag nu in het februari-nummer worden geplaatst.
Uiterlijk 1 december is de voorlopige uitslag te zien op www.pabeker.nl

Prijzen

De nummers 1, 2,en 3 van elke sectie ontvangen een blijvende herinnering.
Er moeten minimaal 5 deelnemers zijn om de 1e prijs uit te reiken, minimaal 10 om ook de 2e prijs uit te reiken en minimaal 15 deelnemers om ook nummer 3 een prijs te geven.

In 1947 is er voor het eerst een contest georganiseerd die als voorloper van de PA-Beker contest kan worden gezien. Om te vieren dat we dus nu al voor de 70ste keer met een dergelijke korte contest bezig zijn krijgt elke deelnemer die een geldig log instuurt een fraai herinneringsvaantje.

PA-Beker kampioen.

Het totaal aantal behaalde punten over beide dagen wordt opgeteld. Degene die dan de meeste punten heeft mag zich PA Beker kampioen 2017 noemen en ontvangt daarvoor op de HF dag in 2018 een mooie beker.

Veel succes in de wedstrijd
Peter Damen PC7T
PA Beker contestmanager.
pc7t(apenstaart)veron.nl
035-5253058

VERON Afdelingen:
Afd. Naam Regio
A01 Alkmaar R01
A02 Amstelveen R02
A03 Amersfoort R03
A04 Amsterdam R04
A05 Apeldoorn R05
A06 Arnhem R06
A07 Breda R07
A08 Centrum R08
A09 Delft R09
A10 Deventer R10
A11 Z-O Drente R11
A12 Dordrecht R12
A13 Eindhoven R13
A14 Friesland-Noord R14
A15 ’t Gooi R15
A16 Gorinchem R16
A17 Gouda R17
A18 ‘s-Gravenhage R18
A19 Groningen R19
A20 Kennemerland R20
A21 Achterhoekse   Radio Amateur Club R21
A22 Zuid-Limburg R22
A23 Den Helder R23
A24 Doetinchem R24
A25 ‘s-Hertogenbosch R25
A26 Hoogeveen R26
A27 Kanaalstreek R27
A28 Leiden R28
A29 Nieuwegein R30
A30 Eemsmond R19
A31 Midden en Noord Limburg R31
A32 Meppel R32
A33 Noord en Zuid Beveland R33
A34 Noord Oost Veluwe R34
A35 Nijmegen R35
A36 Oss R51
A37 Rotterdam R37
A38 ETGD R40
A39 Tilburg R39
A40 Twente R40
A41 IJsselmeerpolders R41
A42 Voorne Putten e.o. R42
A43 Wageningen R43
A44 Walcheren R44
A45 West Friesland R45
A46 Zaanstreek R46
A47 Zeeuws Vlaanderen R47
A48 Zutphen R48
A49 Zwolle R49
A50 MILRAC R50
A51 Bergen op Zoom R29
A52 Hoekse Waard R36
A53 Helmond R13
A54 Etten-Leur R07
A55 Vlissingen R44
A56 Waterland R46
A57 Schagen R23
A59 Nieuwe Waterweg R37
A60 Hunsingo R19
A62 Friese Meren R14
A63 Friese Wouden R14
A64 Zoetermeer R18
A66 Woerden R08
A67 Assen R19
VRZA Afdelingen:
A08 Haaglanden R18
A06 Flevoland R41
A09 Groningen R19
A11 Helderland R23
A13 Kagerland R28
A15 Brabant-Midden R39
A17 Brabant-Oost R13
A18 Twente R40
A21 Brabant-West R29
A22 IJsselmond R49
A23 Limburg-Zuid R22
A24 Zuid-Veluwe R43
A27 ’t Gooi R15
A28 Achterhoek R24
A29 Zuidwest-Nederland R44
A32 Limburg-Noord R31